• Omnisportkamp (4de-6de lj)

  De kinderen nemen in de loop van de week deel aan 24 verschillende sporten. 
  Om de kinderen wat uit te dagen staan kleine onderlinge duels en competities op programma. 

 • Crea-minisportkamp (1ste KK)

  In ieder van ons zit van jongs af een Picasso verscholen. Het Crea-kleutersportkamp is een kamp waar creativiteit wordt afgewisseld met verschillende sportactiviteiten. Naast knutselactiviteiten kunnen de kinderen genieten van heel wat lichaamsbeweging onder begeleiding van ervaren sportmonitoren.

 • Crea-kleutersportkamp (2de-3de KK)

  In ieder van ons zit van jongs af een Picasso verscholen. Het Crea-kleutersportkamp is een kamp waar creativiteit wordt afgewisseld met verschillende sportactiviteiten. Naast knutselactiviteiten kunnen de kinderen genieten van heel wat lichaamsbeweging onder begeleiding van ervaren sportmonitoren.

 • Omnisportkamp (1ste-3de lj)

  De kinderen nemen in de loop van de week deel aan 24 verschillende sporten. 
  Om de kinderen wat uit te dagen staan kleine onderlinge duels en competities op programma. 

Inloggen

E-mail:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten?

Algemene voorwaarden

Voor wie?
Al onze sportkampen worden in het Nederlands gegeven.
Om een vlot verloop van het sportkamp en een maximale veiligheid van de deelnemers te garanderen, wordt er verwacht dat elke deelnemer over een basiskennis Nederlands beschikt en kan communiceren in het Nederlands.

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?
Via de website www.sportyfun.be.
Er kan enkel ingeschreven worden voor een volledig sportkamp.
De inschrijving is defintitief nadat u hebt ingeschreven via de website.

Inbegrepen in de deelnameprijs
De deelnameprijs omvat het volledige sportprogramma onder leiding van sportlesgevers, een verzekering lichamelijke ongevallen, gebruik van het materiaal, accomodatie, eventueel busvervoer en eventuele inkomgelden. Het 10-uurtje, lunchpakket, 4-uurtje en voldoende drank worden door de deelnemers zelf meegebracht.

Speciale tarieven
Kinderen die in Wemmel wonen of in Wemmel schoollopen krijgen een korting van 20% .
Kinderen die aan 3 kampen deelnemen in hetzelfde jaar krijgen een korting van €20 op het derde kamp.
Deze 2 kortingen zijn niet cumuleerbaar.

Betaling
Van zodra u inschrijft, ontvangt u per mail een bevestiging met extra informatie evenals de betalingsgegevens. Bij de overschrijving vermeldt u de naam van het kind!

Annulering
Indien niet kan deelgenomen worden aan een sportkamp waarvoor ingeschreven werd, kan het deelnemingsgeld worden terugbetaald:

* wegens ziekte of ongeval op voorwaarde dat u vzw SportyFun onmiddellijk via e-mail inlicht en een origineel gedateerd medisch attest indient. In dit geval wordt 10% van het betaalde deelnemingsgeld ingehouden.

* wegens andere redenen op voorwaarde dat de inschrijving minstens één maand voor aanvang van het sportkamp via e-mail wordt opgezegd. In dit geval wordt 20% van het betaalde bedrag ingehouden.

* wegens andere redenen op voorwaarde dat de inschrijving minstens 10 dagen voor aanvang van het sportkamp via e-mail wordt opgezegd. In dit geval wordt 50% van het betaalde bedrag ingehouden.

* wegens andere redenen indien de inschrijving 10 dagen of minder dan 10 dagen voor aanvang van het sportkamp via email wordt opgezegd. In dat geval wordt 50% van het betaalde bedrag ingehouden.

* indien het sportkamp niet geannuleerd werd en de deelnemers niet op sportkamp aanwezig waren zal het volledige bedrag aangerekend worden.

* in uitzonderlijke gevallen of bij te weinig inschrijvingen kan het sportkamp geannuleerd worden. In dit geval wordt het betaalde bedrag volledig terugbetaald.

* Bij ernstig of herhaaldelijk individueel probleemgedrag kan een kind de toegang tot het sportkamp ontzegd worden door de verantwoordelijke.
De reden zal aan de ouders gemotiveerd worden. In dit geval wordt het betaalde bedrag verminderd met het aantal deelgenomen dagen en 20% administratieve kost terugbetaald.

Regels met betrekking tot het niet-terugbetalen van het deelnemingsgeld:
Indien de deelnemers niet komen opdagen zonder voorafgaande melding.

Ongeval en verzekering
Vzw SportyFun heeft voor alle kinderen een verzekering lichamelijke ongevallen afgesloten. Bij kwetsuur of ongeval worden dokter of ziekenhuis geconsulteerd en worden de ouders verwittigd. Als er kosten zijn, moeten die door de ouders zelf worden betaald vooraleer ze kunnen worden ingegeven bij de verzekering vzw SportyFun.

Als een kind moedwillig schade toebrengt aan derden of een ander kind kwetst, zal onze verzekering de ouders aanspreken om zelf de kosten te dragen of ze te vergoeden via hun familiale verzekering.

Getuigschriften ziekenfonds en werkgever
Ouders die recht hebben op een tussenkomst van het ziekenfonds en/of werkgever voor deelname van hun kind(eren) aan onze sportkampen, moeten een aanvraagformulier van het ziekenfonds en/of werkgever kunnen voorleggen, met vermelding van naam en periode van het sportkamp en een vignet. Na ontvangst van de betaling, wordt het aanvraagformulier door ons ondertekend teruggestuurd. Dit gebeurt uiteraard na de vakantieperiode. Gelieve de persoonlijke gegevens reeds in te vullen.

Fiscale attesten
Voor alle kinderen t.e.m. 12 jaar ontvangt u een fiscaal attest. Dit kan u downloaden uit uw klantenportaal op de website. Fiscale attesten zijn ten laatste beschikbaar in de maand januari volgend op het sportkamp.

Diestal of verlies
Vzw SportyFun kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de persoonlijke bezittingen van de deelnemers.

Persoonlijke gegevens
Alle persoonlijke gegevens van de deelnemer komen terecht in een bestand van vzw SportyFun en zullen enkel voor interne doeleinden gebruikt worden.

Foto’s
Vzw SportyFun neemt tijdens de sportkampen foto’s (en/of filmpjes) van de verschillende activiteiten en deelnemers. Deze foto’s (en/of filmpjes) kunnen gebruikt worden voor de website, de facebook-pagina, de flyer of andere publicitaire doeleinden.

Klachten
Eventuele klachten dienen binnen de 5 dagen na het sportkamp via e-mail (info@sportyfun.be) te gebeuren

Meer informatie
Voor meer informatie: Vzw SportyFun – info@sportyfun.be

Share

Social Media

Like us on Facebook

Laatste foto's

Omnisportkamp (4de-6de lj)

van 12/08/2019 tot 16/08/2019
Omnisportkamp (1ste-3de lj)

van 12/08/2019 tot 16/08/2019


van 12/08/2019 tot 16/08/2019

Laatste nieuwtjes

Zomerkampen 2020 (15/06/2020)
... Lees meer
Zomerkampen 2020 (29/05/2020)
... Lees meer
Corona (24/03/2020)
... Lees meer

Sociale media

SportyFun op Facebook